İŞ YERİ AÇMA İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
1. Başvuru Formu
2. İkametgah İlmuhaberi
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Ustalık Belgesi Fotokopisi
5. Vergi Levhası Fotokopisi
6. Kira Kontratı ve Tapu fotokopisi 
7. Plastik Dosya (Mavi Renk) 
8. Adli Sicil Belgesi ( Umuma Açık yerler için )
9. Kat Maliklerinden Muvafakat ( Umuma Açık yerler için )
10. Şirketler için Şirket ana sözleşmesi ve imza sürküsü
11. Adres Kayıt Formu
12. Yangın Tüpü bulunduracak
13. İtfaiye Raporu
14. Hijjen Eğitim Belgesi
15. Mesum Müdür sözleşmesi ( U. açık - tüzel kişi )
16. Kapasite Raporu ( 2 ve 3 . sınıfı bulunan işyerleri )
17. Yapı Kullanma ruhsatı ( istenilen iş yeri için )
18. ÇED gerekli değildir yazısı 
19. Ukome Kararı
20. Polis - Jandarma araştırması ( Umuma açık )
21. Oda kaydı