Çaybaşı Mah. (Çarşamba Kanalı Çevresi) 1/1000 ölçekli İmar Revizyon İmar Planı Askı Tutanağı

Çaybaşı Mah. (Çarşamba Kanalı Çevresi) 1/1000 ölçekli İmar Revizyon İmar Planı Askı Tutanağı