Ç96 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

Ç96 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

İLAN
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz sınırları dahilinde Bakkalbaşı Mahallesi 566 ada, 2-22-23-24-25-26-27-28-29 nolu parseller, 573 ada 46 nolu parsel ve 574 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parsellerin sınırladığı bölgede Ç96 nolu düzenleme sahasında, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu, resmi internet sayfasında ve ilgili mahalle muhtarlığında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir. İlanen duyurulur.