Ç94 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması

İLAN 

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konya İli, Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi 152 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24, 451 ada 1-2-3-4-5-6-7-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27, 452 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, 588 ada 6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, 589 ada 1, 590 ada 2-3-4-5, 633 ada 5-6-7-8-9-10-11 ve 634 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsel nolu gayrimenkullerin sınırladığı Ç95 nolu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden Arsa ve Arazi Uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilan edilmiştir.

 İlanen duyrulur.