Ç90 nolu düzenleme sahasında 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

Ç90 nolu düzenleme sahasında 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden imar uygulaması

İLAN 

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konya İli, Çumra İlçesi, ÇaybaşıMahallesi 1 ada 1, 756 ada 1-2-3-4, 765 ada 1-2, 850 ada 13-14-22, 859ada1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-34-35-40-41-42,864ada 1, 868 ada 1, 950 ada 1-2-3-4 parsel nolu gayrimenkullerin sınırladığıbölgede  ( Ç90 nolu düzenleme sahası)3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmaktaolup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemiz ilanpanosu ve resmi internet sayfasında (www.cumra.bel.tr) 1 ay müddetle ilanedilmiştir. İlanen duyrulur.

Parselasyon Planını PDF formatında görüntülemek için tıklayın...