Bakkalbaşı Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:- Adresinde, Tapuda 914 Ada 1 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak

Bakkalbaşı Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:- Adresinde, Tapuda 914 Ada 1 Parselde bulunan Metruk Bina İle İlgili Tutanak