Salı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
12°C | 18°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
12°C | 19°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 21°C

08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 08/10/2014
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                            

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-OsmanCAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet DEMİRASLAN-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Sabri SARILAR-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-İlyas TOPBAŞ-Nebi TOPAL-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

İzinli Üyeler

Mehmet YAVUZ

Ahmet ÇOBAN-Sait TUTUMLU

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 30.09.2014 tarih ve2014/135-3721 sayılı çağrı pusulası üzerine 08.10.2014 Çarşamba  günü bugün saat: 09.00 de Belediye Meclis salonunda 8. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Üyelerinden Sait TUTUMLU : Meclis toplantısına yazılı mazeret bildirdiğinden dolayı mazereti kabul edilerek izinli sayılması kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Ahmet ÇOBAN : Hacda olması nedeni ile mazereti kabul edilerek izinli sayılması kabul edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ : İmar Komisyon Raporuna istinaden Daha önce karar alınan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri Raporunun, Alibeyhüyüğü Mahallesinde bulunan Petrol İstasyonu için teminat mektubu verilmesi ve vergi numarası alınması hususlarının  gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Enver GÜDÜL : İçeriçumra Mahallesi Organize Hayvancılık Bölgesinde bulunan işletmelerin kira kontratlarında geçen şartları yerine getirmeyenlerin durumlarının görüşülmesi  ve Baranoklar Tavukçuluk Gıda Yem San. Ve Tic. A.Ş. nin dilekçesinin  gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Ömer YILDIRIM : 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi çerçevesinde boş bulunan Teknik Kadrolarda (Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Tekniker) sözleşmeli personel çalıştırılması ve bu personelin alımında ve bu personele ödenecek maaşların Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün belirtmiş olduğu taban ve tavanlar arasında belirlenmesinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesinin gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ : 2015 Yılı Çumra Belediyesi Mali Bütçesinin görüşülmesi. 2015 Yılı Bütçesi Gelir ve gider denk olarak oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : 2015 Yılı Belediye Gelir tarifelerinin görüşülmesine geçildi. Oybirliği ile kabul edelidi.

 

İmar ve Şhr.Müd. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddelerine istinaden  uygulanacak olan ücret  tarifelerinin  %7 oranında artırılması oybirliği ile kabul edildi. 

      

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : Çumra Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Doğalgaz arzının sağlanmasının görüşülmesi. Mustafa Kemal Caddesi güzergahından sağlanmasına yönelik dağıtım şirketine bildirimde bulunulması  oybirliği ile kabul edildi.

 

            GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübüne ayni ve nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi. oybirliği ile kabul edildi. 

           

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Devreden İşler Yazısının görüşülmesi. Türkmenkarahüyük ve Taşağıl Köy Okulu Ek derslik yapım işlerinin kabulü oybirliği ile kabul edildi.

           

            GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Cadde ve Sokak isimleri ile ilgili yazının görüşülmesi. İmar komisyonunca gerekli çalışmalar yapılarak Konya Büyükşehir Belediyesine bilgi verilmesi   oybirliği ile kabul edildi.

             

            GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : PTT Ajentalıklarının teminat mektubu verilmesinin görüşülmesi.

            İlçemiz Karkın, Güvercinlik, Yenisu ve Dinek Mahallelerinde bulunan PTT Ajentalıkları için verilecek teminat mektupları miktarları aşağıdaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

            GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Belediyemiz bünyesinde bulunan Elma Bahçelerinin 5 yıllığına kiraya verilmesinin görüşülmesi. 5 yıllığına kiraya verilmesi kararlaştırılmış olup ihale için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

            GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : Meclis Üyelerinde Recep ÖĞÜTÇÜ’nün dilekçesinin görüşülmesi. Ulu Cami Tuvaleti ve Lavabolarının yenilenmesi oybiriliği ile kabul edildi.

 

            GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Gençlik Merkezi arsasının tahsis kararının görüşülmesi. “Spor Genel Müdürlüğü” adına “Hizmet Süresince Tahsisi “ şeklinde yapılması oybirliği ile kabul edildi

 

            GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ : Gürboğa Hayvancılık Tarım Gıda San. Ve Tic.Ltd. Şti. nin Organize Hayvancılık Kira Sözleşmesi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi. Belediyemiz hukuk bürosunca çözülmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri  İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. İmar Komisyonunca Yapılan toplantı sonucu söz konusu faaliyet alanlarının yeniden değerlendirilmiş olup ; Oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Alibeyhüyüğü Mahallesinde bulunan Petrol İstasyonu için teminat mektubu verilmesi ve vergi numarası alınmasının görüşülmesi.

 

6360 Sayılı Kanun ile kapanan Alibeyhüyüğü Belediyesinde bütçe içi işletme olarak çalıştırılan petrol Çumra belediyesi bütçe içi işletme olarak çalıştırılacağından bu işletmeye ait vergi numarası alınması oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz bünyesinde bulunan Alibeyhüyüğü Mahallesindeki Petrol İstasyonu için verilecek Teminat Mektupları oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ : İçeriçumra Mahallesi Organize Hayvancılık Bölgesinde bulunan işletmelerin kira kontratlarında geçen şartları yerine getirmeyenlerin durumlarının görüşülmesi 

            İçeriçumra Mahallesi Organize Hayvancılık Bölgesinde bulunan işletmelerin içerisinde daha önce yapılmış olan sözleşme şartlarını yerine getirmeyenlerle yeniden sözleşme yapılması, yeni sözleşme yapmak istemeyenlerin  sözleşmelerinin fesh edilmesi ve sözleşme yapılması için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

            GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Baranoklar Tavukçuluk Gıda Yem San. Ve Tic. A.Ş. nin dilekçesinin  görüşülmesi. aynı konunun ikinci kez görüşülmesi hususundada kapasite artırım projesi görüşülerek 2. kez talep uygun görülmemiştir.

           

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi çerçevesinde boş bulunan Teknik Kadrolarda (Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Tekniker) sözleşmeli personel çalıştırılması ve bu personelin alımında ve bu personele ödenecek maaşların Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün belirtmiş olduğu taban ve tavanlar arasında belirlenmesinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesini oybirliği ile kabul edildi.

 

            GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ : Dilek ve Temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar  dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

             

            GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını  dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

 

                                                          


 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Öznur TAŞDELEN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem