Cuma
Çok Bulutlu
7°C | 14°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
3°C | 7°C
Pazar
Karla Karışık Yağmur
3°C | 7°C

07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 07/07/2015
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Sabri SARILAR-İlyas TOPBAŞ

İzinli Üyeler

 

Bekir YAŞAR

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 03.07.2015 tarih ve 2015/58-3759 sayılı çağrı pusulası üzerine 07.07.2015 Salı günü saat: 19.00 da Belediyemiz Sırçalı Sosyal Tesisleri  toplantı salonunda 7. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

            Meclis Üyelerinden Bekir YAŞAR’ın Başkanlık Makamına vermiş olduğu mazeret dilekçesine istinaden izinli sayılması oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ : Resmi Kurum ve Kuruluşlarda yapılacak olan sözleşmelerde Belediye Başkanına yetki verilmesi, Gözlemsel Zemin Etüt Rapor Harçları, Meydan Mah. 969 ada 1 parsel ve 979 ada 4 parselde taksim işlemleri ve Çumra İlçe Müftülüğünün Bakkalbaşı Mah. 67 ada 1 parsel içerisinde bulunan binanın tahsis edilmesi yazısının gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Mehmet ALMALI : Büyükşehir Meclisi Tarım destekleme komisyonunun sahada çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile ilçe meclislerinden Tarım Destekleme komisyonu kurulmasının gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİ : Sözleşmeli Personellerin ücretlerinin görüşülmesi. Maliye Bakanlığının belirlediği güncel “Sözleşmeli Mühendis Personel Taban ücreti  ile çalıştırılmaları oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : Norm Kadro Cetvellerinin görüşülmesi.

Belediyemiz Norm Kadro Cetvellerinde personel ihtiyacına göre yapılan değişikliklerin karara bağlanması ekli listedeki hali ile kadro cetvellerinin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : Sulh Protokolünün görüşülmesi. sulh protokolünün kabulüne ve  sulh protokolünü imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Çumra Eğitim Gören Öğrencileri Koruma Derneği Dilekçesinin görüşülmesi. Yeni yapılan Kız İmam Hatip Lisesi yakınlarında yurt yapımı için arsa devir işlemlerinde protokol imzalamaya Belediye Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Meydan Mahallesi 451 ada 15 parsel için MEDAŞ tarafından teklif edilen imar plan tadilat teklifinin görüşülmesi. İmar Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Meydan Mah. 21K3D İmar Paftasında bulunan park alanında trafo alanı için MEDAŞ tarafından teklif edilen imar plan tadilat teklifinin görüşülmesi. İmar Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Bardakçı Mah. 285 ada 7 parsel için MEDAŞ tarafından teklif edilen imar plan tadilat teklifinin görüşülmesi. İmar Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Bağlar Mah. 386 ada 8 parsel için MEDAŞ tarafından Teklif edilen imar plan tadilat teklifinin görüşülmesi. İmar Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : Dedemoğlu Mh. M29-C-06-A-3-D Paftasında bulunan park alanında trafo alanı için MEDAŞ tarafından teklif edilen imar plan tadilat teklifinin görüşülmesi. İmar Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Bakkalbaşı Mah. 661 ada 8 parsele ait imar plan değişikliğinin görüşülmesi. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanmasına, 5216 sayılı Büyükşehir kanununa istinaden Büyükşehir belediye meclisince onayı sonrası askı işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ: Küçükköy Mah. Köy yerleşim parsellerinin hak sahiplerine devir kararının görüşülmesi. 70 adet hak sahibine Köy yerleşim parsellerinin 442/3367 köy kanunu kapsamında tahsisen devirlerinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediyemiz encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığın tahsis talebinin görüşülmesi. belediyemize ait olan 2895.45 m2 hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75/d maddelerine istinaden İtfaiye Merkezi  yapmak amacıyla iki yıl içinde inşaai faaliyetlerine başlanması kaydı ile 25 yıl süre ile Konya Büyükşehir Belediyesine tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : İçeriçumra Mah. Tufan USLU nun dilekçesinin görüşülmesi. 1974 doğumlu Ali Oğlu 38482469138 Tc nolu Tufan USLU ya 775 sayılı mevzuat hükümleri çerçevesinde arsa tapu devrinin yapılmasına devir işlemleri için belediyemiz encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ  MADDESİ :            Avdul Mah. 104 ara 6 parsel ile Dinlendik Mah 604 parsel nolu taşınmazların satış kararlarının görüşülmesi.

Avdul Mah. 104 ara 6 parsel ile Dinlendik Mah 604 parsel nolu taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Meydan Mah. Şeker Hoca Caddesi ne ticaret izni verilmesinin görüşülmesi. İmar Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : Belediyemiz Temizlik İşleri hizmetlerinde kullanılmak için Selçuklu Belediyesinden bedelsiz Yol Süpürme aracı (Hamarat)  alınmasının görüşülmesi. Çumra Belediye meclisi tarafından da bu karar doğrultusunda Temizlik Hizmetlerinde kullanılacak olan aracın bedelsiz olarak alınması oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ : Resmi Kurum ve Kuruluşlarda yapılacak olan sözleşmelerde Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlarla yapılacak olan sözleşmelerde her türlü sözleşme ve protokol yapmaya  Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ : Gözlemsel Zemin Etüt Rapor Harçlarının görüşülmesi. Konu ile ilgili harç miktarlarının belirlenmesi talebi üzerine Gözlem Zemin Etüt Rapor Harcı 300 TL olarak ayarlanması  oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİNCİ MADDESİ : Meydan Mah. 969 ada 1 parsel ve 979 ada 4 parselde taksim işlemlerinin görüşülmesi. yapılaşma ve müstakil hale gelmek için ilgili parsellere taksim işlemi yapılması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİBİRİNCİ MADDESİ : Büyükşehir Meclisi Tarım destekleme komisyonunun sahada çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile ilçe meclislerinden Tarım Destekleme komisyonu kurulmasının görüşülmesi.

Tarım Destekleme Komisyonuna Hüseyin OKKA, Enver GÜDÜL, Halit KARAARSLAN, Ehliman TUNALI ve Ahmet ÇOBAN’ı teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİİKİNCİ MADDESİ : Bakkalbaşı Mah. 67 ada 1 parsel içerisinde bulunan binanın İlçe Müftülüğüne tahsis kararının görüşülmesi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75/d maddelerine istinaden kurs yapmak amacıyla 5 yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığı Çumra İlçe Müftülüğüne tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİÜÇÜNÇCÜ MADDESİ Dilek ve temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

GÜNDEMİN YİRMİDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 


Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Öznur TAŞDELEN      

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014-2019 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem