Salı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
12°C | 18°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
12°C | 19°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 21°C

07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 07/04/2015
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Sabri SARILAR

İzinli Üyeler

 

Öznur TAŞDELEN –Sait TUTUMLU

 

M E C L İ S  K A R A R    H Ü L A S A S I

*************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 03.04.2015 tarih ve 2015/28-1979 sayılı çağrı pusulası üzerine 07.04.2015 Salı günü saat: 10.00 da Belediyemiz Alibeyhüyüğü Mahallesi Eski Belediye Binası  toplantı salonunda 4. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ : Belediyemiz ve Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa kurs açmak için protokol yapmaya ve imzalamaya yetki verilmesinin görüşülmesini gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ : Belediye İş Sendikası ile ilgili devam eden davalarda uzlaşma yoluna gidilebilmesi için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

Belediye İş Sendikası ile Çumra Belediyesi arasında devam eden  davalarda uzlaşma yoluna gidilmesi için  encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : Hizmet-İş Sendikası ile ilgili devam eden davalarda uzlaşma yoluna gidilmesi için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

Kapanan Apa Belediyesi, Yenisu Belediyesi, Dinek Belediyesi, Türkmencamili Belediyesi ve Çumra Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında sendika aidatlarının ödenmediği gerekçesiyle açılan davalar devam ettiğinden bu davaların uzlaşma yoluyla sonuçlandırılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : Norm Kadro değişikliğinin görüşülmesi. Norm Kadroda bulunan toplam 106 Adet Memur kadrosu verilmiş olup; Belediyemiz Meclisince  kabulü oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Sözleşmeli Şehir Plancısı ve Mimar  ücretlerinin görüşülmesi. Maliye Bakanlığının 08.01.2015 tarihinde belirlediği “Sözleşmeli Personel Ücret Taban-Tavanları” üzerinden  Mimar Musa DOĞAN ve Şehir Plancısı Fatma ARSLAN’ın taban ücreti üzerinden çalıştırılmaları için sözleşmelerini yapmak amacıyla Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’ a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Mahalle Konaklarına ait arsa tahsis kararlarının görüşülmesi.  Konya Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75/d maddelerine istinaden 25 yıllığına tahsis edilmesi oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine İşçilik Hizmet alımı yapılmasının görüşülmesi.  25 kişilik hizmet alımı ihalesine çıkılması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Çiftçi Malları Koruma Başkanı Şaban PARMAK’ın araç satın alma dilekçesinin görüşülmesi. Araç satın almada Çiftçi Malları Koruma Başkanı Şaban PARMAK ve Başkan Yardımcısı İbrahim SİVRİKAYA’nın müştereken yetkili kılınmaları oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Sehven yanlış yazılan Mahalle isimlerinin düzeltilmesinin görüşülmesi. Yörük Camili Mahallesi ve Üçhüyük Mahallesi olarak kayıtlardan düzeltilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : 2 Adet Medaşa ait Plan Tadilatının görüşülmesi. Medaşa ait Plan tadilatları İmar Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki ay görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : 2 Adet İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

1-Parselinde otopark mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslara göre gruplara bölünmesi gereken yerlerin belirlenmesi.oybirliği ile kabul edildi.

2-İmar Planında belirlenen kat adetinden eksik katlı yapı yapılabilmesi.oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ: İmar Şehircilik Müdürlüğüne ait Çatı arası Müzekkeresinin görüşülmesi.

a)Çatı arasında çatı eğimi içerisinde kalmak ve net inşaat alanı 100 m² den büyük olmamak şartıyla kapıcı yapılmasına

b) Kapıcı dairesi ve toplantı odası toplam kullanım alanı; kat alanının %25 ini geçmeyecek şekilde yapılabilmesine oy birliğiyle karar verildi.

           GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Belediye Encümen üyelikleri secimi 2 adet (Gizli oyla)  Mehmet DEMİRASLAN ve (15) oy alan Enver GÜDÜL Belediye Encümen üyeliklerine oy çokluğu ile seçildi.   

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : İmar Komisyonu seçimi 5 adet (Açık oyla)

           Belediyemiz İmar Komisyonuna Mehmet ALMALI, Hüseyin OKKA, Feyzi YAĞCI, Mehmet DEMİRASLAN ve Ahmet ÇOBAN’ı teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.      

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ  MADDESİ :     Bütçe ve Tarife Komisyonu seçimi 5 adet (Açık oyla) Sabri SARILAR, Ahmet ALTINTOP, Enver GÜDÜL, Ehliman TUNALI ve Ahmet KÜÇÜKYAYLALI’yı teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Sağlık Komisyonu seçimi 5 adet (Açık oyla)

Belediyemiz Sağlık Komisyonuna Ömer YILDIRIM, Osman CAN, İlyas TOPBAŞ, Recep ÖĞÜTÇÜ ve Mehmet YAVUZ’u teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi

2014 Yılı Başkanlık Faaliyet raporlarının görüşülmesine geçilmeden Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ  yerini Meclis Başkan V. Dr. Ömer YILDIRIM’a devretti.

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : 2014 Yılı Başkanlık Faaliyet raporlarının okunması ve onaylanmasının görüşülmesi.

2014 Yılı Başkanlık faaliyet raporları Meclis Başkan V. Ömer YILDIRIM tarafından okundu. 2014 Yılı Başkanlık faaliyet raporları oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ : Belediyemiz ve Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa kurs açmak için protokol yapmaya ve imzalamaya yetki verilmesinin görüşülmesi.

Belediyemiz ve Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa kurs açmak için protokol yapmaya ve imzalamaya Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ Dilek ve temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

            GÜNDEMİN YİRMİNCİ MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Ehliman TUNALI     

Meclis Başkanı                                    Katip Üye                           Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem