Salı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
12°C | 18°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
12°C | 19°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 21°C

06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 06/10/2015
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Osman CAN-AhmetALTINTOP-Mehmet DEMİRASLAN-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Sabri SARILAR-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Nebi TOPAL-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

İlyas TOPBAŞ

İzinli Üyeler

 

Sait TUTUMLU-Öznur TAŞDELEN-Enver GÜDÜL-Mehmet YAVUZ-Cafer BERBER-Halit KARAARSLAN

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 30.09.2015 tarih ve 2015/79-5533 sayılı çağrı pusulası üzerine 06.10.2015 Salı günü saat: 10.00 da Belediyemiz Yenisu Mahallesi Eski Belediye Hizmet Binası   toplantı salonunda 10. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

            Meclis Üyelerinden Sait TUTUMLU, Öznur TAŞDELEN, Enver GÜDÜL, Mehmet YAVUZ, Cafer BERBER ve Halit KARAARSLAN’ın  Başkanlık Makamına vermiş oldukları mazeret dilekçesine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİ :  2016 yılı Performans Programının görüşülmesi.

Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilerek verilen arada Bütçe Plan Komisyon üyelerinin görüşüp karara bağlaması sonucunda 2. oturuma geçildikten sonra komisyonun almış olduğu  2016 yılı Performans Programı oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : 2016 Yılı Mali Bütçesinin Gelir ve Gider tarifelerinin görüşülmesi. Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilerek  Gelir ve Gider tarifeleri bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

2016 Yılı Bütçesi Plan Bütçe komisyonuna sevk edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.10.2015 tarih ve 3 sayılı teklifi, Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarihli toplantının 1. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, adı geçen komisyonun da 03.10.2015 tarihli raporu, Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih toplantının 2. oturumunda okunarak oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ: Konya Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. ile Protokol yapılmasının görüşülmesi. Biyogaz, Elektrik ve Gübre üretimi ile atık bertaraf tesisi amacıyla kurulacak tesisin yapılması için protokol yapılması, protokol imzalamaya Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Çumra Eğitim Gören Öğrencileri Koruma derneği ile Belediyemizin hazırladığı proje için protokol yapılması,

Protokol imzalamaya Belediyemiz adına Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Ticari araç reklam yetki belgesi, Ticari araç izin belgesi düzenlenmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesi. Plan Bütçe  komisyonuna sevk edilerek 2.oturumda tekrar görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ticari araç reklam yetki belgesi, Ticari araç izin belgesi düzenlenmesi ve ücret tarifeleri Bütçe tarife komisyonu raporu doğrultusunda Meclisin 2. oturumunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Büyükşehir Belediyesinden Otogar arsasının devralınması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Büyükşehir Belediyesince 159 ada 45 parselin bedelsiz veya sembolik bir bedelle devir talebi olması halinde devir alınması, trampa veya devir işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Devlet Demir Yolları’ na ait Kamulaştırma talebinin görüşülmesi. Kamulaştırma Kanunu gereğince uzlaşma sağlanması ve diğer işlemeler için Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Şeker Hoca ve Hastane Caddesi’ nin zemin katlarına ticaret izni verilmesinin görüşülmesi. 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa istinaden Büyükşehir Belediye Meclisince onayı sonrası uygulamaya başlanması oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : Küçükköy Mahallesi Mustafa NURKOYUNCU’ ya ait dilekçenin görüşülmesi. Küçükköy Mahallesi 219 Ada 2 parselin hak sahibi Mustafa NURKOYUNCU’ ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Küçükköy Mahallesi Mustafa YAŞ’ a ait dilekçenin görüşülmesi. 203 Ada 3 parselin hak sahibi Mustafa YAŞ’ a 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN OİKİNCİ MADDESİ  : Küçükköy Mahallesi Numan BÜLÜÇ’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Küçükköy Mahallesi 212 Ada 1 parselin hak sahibi Numan BÜLÜÇ’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Küçükköy Mahallesi Veli SÖYLEMEZ’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Küçükköy Mahallesi 234 Ada 2 parselin hak sahibi Veli SÖYLEMEZ’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Küçükköy Mahallesi Ali Rıza BÜYÜKTEMİZ’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Küçükköy Mahallesi 212 Ada 2 parselin hak sahibi Ali Rıza BÜYÜKTEMİZ’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Gökhan CÖMERT’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 368 Ada 6 parselin hak sahibi Gökhan CÖMERT’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Nazmi CÖMERT(Ahmet oğlu)’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 362 Ada 1 parselin hak sahibi Nazmi CÖMERT(Ahmet Oğlu)’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Nazmi CÖMERT(Mehmet oğlu)’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 361 Ada 4 parselin hak sahibi Nazmi CÖMERT(Mehmet Oğlu)’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Hasan Hüseyin CÖMERT’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 361 Ada 3 parselin hak sahibi Hasan Hüseyin CÖMERT’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Yaşar CÖMERT’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 370 Ada 1 parselin hak sahibi Yaşar CÖMERT’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Hikmet AVCI’ ya ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 363 Ada 5 parselin hak sahibi Hikmet AVCI’ ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİBİRİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Mehmet Emin KÜRKCÜ’ ye ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 368 Ada 4 parselin hak sahibi Mehmet Emin KÜRKCÜ’ ye 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi. 

GÜNDEMİN YİRMİKİNCİ MADDESİ :  Dedemoğlu Mahallesi İshak ÇEÇEN’ e ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 357 Ada 2 parselin hak sahibi İshak ÇEÇEN’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi. 

GÜNDEMİN YİRMİÜÇÜNCÜ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Seyit AVCI’ ya ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 363 Ada 7 parselin hak sahibi Seyit AVCI’ ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİDÖRDÜNCÜ MADDESİ : İçeriçumra Mahallesi İsmail GÜNAYDIN’ a ait dilekçenin görüşülmesi. İçeriçumra Belediyesi’ nin 05.06.2013 tarih ve 20 maddesi ile karara bağlandığından 1959 doğumlu Mevlüt Oğlu İsmail GÜNAYDIN’ a 775 sayılı mevzuat hükümleri çerçevesinde arsa tapu devrinin yapılması, devir işlemleri için Belediye Encümenimize yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİBEŞİNCİ MADDESİ : İçeriçumra Mahallesi Sefer ELMALI’ ya ait dilekçenin görüşülmesi. İçeriçumra Belediyesi’ nin 05.06.2013 tarih ve 20 maddesi ile karara bağlandığından 1960 doğumlu Ali Oğlu 15827539718 Tc nolu Sefer ELMALI’ ya 775 sayılı mevzuat hükümleri çerçevesinde arsa tapu devrinin yapılması, devir işlemleri için Belediye Encümenimize yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİALTINCI MADDESİ : Dilek ve temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

GÜNDEMİN YİRMİYEDİNCİ MADDESİ: Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                      Ehliman TUNALI

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                                Yedek Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem