Salı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
12°C | 18°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
12°C | 19°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 21°C

06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 06/06/2014
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-OsmanCAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-MehmetDEMİRASLAN-SaitTUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

İzinli Üyeler

-------

Nebi TOPAL

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 02.06.2014 tarih ve2014/76-1735 sayılı çağrı pusulası üzerine 06.06.2014 Cuma  günü bugün saat: 09.00 de Belediye Meclis salonunda 4. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Üyelerinden Nebi TOPAL : Meclis toplantısına yazılı mazeret bildirdiğinden dolayı mazereti kabul edilerek izinli sayılması kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Bekir YAŞAR : İçeriçumra Mahallesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifinin kullanmış olduğu 245/1 Parsel  İçeriçumra Mah. Atatürk Cad. No : 18 deki belediyemize ait binanın satışı ; İçeriçumra Mah. 210 Pafta 6 ada da bulunan (27.426 m2) arsanın Tarım Kredi Kooperatifine Pancar Küspesi ve  mısır silajı paketleme tesisi yapmak amacı ile 06.03.2014 Tarih ve 9. nolu İçeriçumra Belediye Meclisince yer değişikliği talebi kabul edilmiş olup 6360 sayılı yasa kapsamında ilgili belediyesinin kapatılmış olması nedeni ile işlemler tamamlanamadığından söz konusu meclis kararına uyulması ve kira kontratının değiştirilmesinin gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Enver GÜDÜL : Güvercinlik Mahallesi 157/4 parselde bulunan arsanın satışı için encümene yetki verilmesinin gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Bütçe Tarife Komisyon Başkanı Sait TUTUMLU : 2464 Sayılı Kanun kapsamında Belediyemizce uygulama ve işlemlerde yapılan uygulama  ve tarifeler cetvelinde bulunmayan işlemlere ait tarife ve ücretlerinin belirlenmesi hususunun meclis gündemine alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 

Gündemin İkinci Maddesindeki faaliyet raporunun görüşülmesi  konusunda Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Meclisi 1. Meclis Başkan V. Ömer YILDIRIM’a görevi devretti.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ: 2013 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporlarının görüşülmesi.

2013 Başkanlık Faaliyet Raporları okunarak oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : Destek Hizmetleri Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. Destek Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Özel Ağaçlandırma Projesi için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Belediyemiz Meclisince Özel Ağaçlandırma Projesine ait iş ve işlemleri yürütmek için Belediyemiz Sözleşmeli Personellerinden  Park ve Bahçeler Müd. V. Ümit ÇAM’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Selçuk Gaz Yönetim Kurulu üyeliğinin görüşülmesi  Selçuk Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ’un getirilmesi, Selçuk Gaz Dağıtım A.Ş Denetim Kurulu Üyeliğine Belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Necip ÇİMEN’in getirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : İlçemiz sınırları içerisinde Ahır,tavuk çiftliği,depo vb. tesis taleplerinin görüşülmesi.

İlçemiz sınırları içerisinde Ahır,tavuk çiftliği,depo vb. tesis talepleri ile ilgili yerlerin belirlenmesinde  İmar Komisyonunda araştırılarak bir sonraki meclis toplantısına getirilmesi için  havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : Ulu Cami 34/1 parsele ait İmar Plan Tadilatının görüşülmesi. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanmasına, 5216 sayılı büyükşehir kanununa istinaden büyükşehir belediye meclisince onayı sonrası askı işlemlerinin yapılması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Ömer BAYRAK’a ait Dilekçenin görüşülmesi. İmar Revizyonu tamamlanıncaya kadar devam etmesi kararı alındığından  taleb oybirliği ile reddedildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ : ÇMK Üyeliklerinin seçimi gizli oyla (5) Asil (5) Yedek görüşülmesi. ÇMK Üyeliklerinin seçimi gizli oyla yapıldı. Yapılan gizli oylamada 19’ar oy alan Şaban PARMAK, İbrahim SİVRİKAYA,Arif BOĞAZLAYAN,Cemal ÇALIK,Musa İÇELİ Asil Üyeliklere, 7 oy alan Ahmet HAN,  6 Oy alan Mevlüt BOZLAK, 5 oy alan Muammer ÇELİK, 4 Oy alan Mehmet PATLAK ve 3 Oy alan  Nasıf DÜMBEK ise ÇMK Yedek üyeliklere Oy çokluğu ile seçilmişlerdir.  Murakebe heyeti seçiminde ise 25’er oy alan Mahmut YAVUZ,Ahmet ALTINTOP,Fatih GÜVEN Feyzi YAĞCI ve Enver GÜDÜL Asil Üyeliklere; 7 oy alan Mehmet DEMİRASLAN, 6 Oy alan Mehmet YAVUZ, 5 oy alan Osman CAN, 4 oy alan Hüseyin OKKA ve 3 Oy alan Sedat ÇELİK ise Yedek Murakebe heyetine oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ :

a )İçeriçumra Mahallesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifinin kullanmış olduğu 245/ 1 Parsel İçeriçumra Mah. Atatürk Cad. No : 18 deki belediyemize ait binanın satılmasına ve satış işlemleri için Belediyemiz encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

b)İçeriçumra Mah. 210 Pafta 6 ada da bulunan (27.426 m2) arsanın Tarım Kredi Kooperatifine Pancar Küspesi ve  mısır silajı paketleme tesisi yapmak amacı ile 06.03.2014 Tarih ve 9. nolu İçeriçumra Belediye Meclisince yer değişikliği talebi kabul edilmiş olup 6360 sayılı yasa kapsamında ilgili belediyesinin kapatılmış olması nedeni ile işlemler tamamlanamadığından söz konusu meclis kararına uyulması ve kira kontratının değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Güvercinlik Mahallesi 157/4 parselde bulunan arsanın devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip  satılmasına ve satış işlemleri için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ : 2464 Sayılı Kanun kapsamında Belediyemizce uygulama ve işlemlerde yapılan uygulama  ve tarifeler cetvelinde bulunmayan işlemlere ait tarife ve ücretlerin belirlemesi talebi 2464 sayılı Kanunun 79 ve 97. maddelerine istinaden Bütçe ve tarife komisyonunca belirlenen   şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

İş Deniyim (Bitirme) Belgesi Onay ve Tasdik Ücreti = Talep Edilen İş Bitirme Belgesi X 0,01

Hali Hazır Harita (1/1000 ve 1/5000) Kontrol ve Onay Ücreti = m2 X 0,06

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Dilek ve temennilerden ibaret olup Başkan Dr. Mehmet OĞUZ Dilek ve temennisi olan varmı dedi.

Üyelerden Recep ÖĞÜTÇÜ : İlçemiz Cumhuriyet Mah. Rauf Denktaş Caddesinin genişletilerek bakımının yapılmasını talep etti. Talebinin bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

Dr. Mehmet OĞUZ                              Bekir ALAGÖZ              Öznur TAŞDELEN

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                            Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem