Salı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
12°C | 18°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
12°C | 19°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 21°C

03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 03/03/2015
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Sabri SARILAR-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

 

İzinli Üyeler

 

Ömer YILDIRIM-Osman CAN-Mehmet ALMALI

 

M E C L İ S  K A R A R  T U T A NA Ğ I   

*************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 27.02.2015 tarih ve 2015/22-1161 sayılı çağrı pusulası üzerine 03.03.2015 Salı günü saat: 10.00 da Belediye Meclis salonunda 3. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Üyelerinden Harun Reşat ERSÖZ: Konya Şeker San. Tic.A.Ş. tarafından verilen Çumra Şeker Entegre Tesislerinin bulunduğu alanda Plan tadilatıyla ilgili  dilekçenin gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ : Yeni Mezarlık Alanındaki Belediye Parsellerinin Büyükşehir Belediyesine devrinin görüşülmesi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : İçeriçumra Mah. 2526-2527 parsellerin Büyükşehir Belediyesi ile Trampa edilmesinin görüşülmesi. Trampa işlemlerinin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclis üyesi Mehmet YAVUZ’un şerh koyması sebebi ile oyçokluğu  ile kabul edildi.

 GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : Koski Genel Müdürlüğü Arsa kullanım talebinin görüşülmesi. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden verilmesine,  işlemler için encümene yetki verilmesine  oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : D.S.İ. Müd. 4.Bölge Müd. nün kamulaştırma talebinin görüşülmesi. kamulaştırma bedellerinin tespiti  ve tapu devirleri için Belediye Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : İçeriçumra Mah. 12647 parselin düzeltme kararının görüşülmesi. İçeriçumra Mahallesi 470 Ada 12 parselin satılmasına, satış ve tapu devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınmasına oybirliği ile kabul edildi. 

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan atıl arsa,Bahçe ve tarlaların satış kararının görüşülmesi. tapu devirlerinin yapılması için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şhr. Daire Bşk. nın Otopark Bedeli üst yazısının görüşülmesi. 6 gruba bölünmesi gereken mahallelerin imar komisyonunca belirlenip meclise sunulması ve imar komisyonunca düzenlenecek harçların ve uygulamanın 1 Temmuz 2015 tarihi itibarı ile başlanması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Kemal ATCI, Havva DİKİCİ ve Mustafa ATCI’nın sokak ismi verilmesi Hk. Dilekçelerinin görüşülmesi.

İlçemiz Çaybaşı Mahallesinde daha önceden açılan sokaklara isim verilmemesinden dolayı Aşağıda listesi bulunan Sokak isimlerinin verilmesi  oybirliği ile kabul edildi.

SOKAK İSİMLERİ

1-Rasim ÖZDENÖREN 2-Alaaddin ÖZDENÖREN  3-Nuri PAKDİL 

4-Sezai KARAKOÇ   5-Mehmet Akif İNAN   6-Erdem BEYAZIT

7-Cahit ZARİFOĞLU 8-Ali KUTLAY   9-Abdurrahim KARAKOÇ

 

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : Yapım İşleri için  Müdürlük  oluşturulmasının görüşülmesi.

            Belediyemiz bünyesinde mevcut olan Müdürlüklerimize ek olarak Yapım İşleri İçin Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulması oybirliği ile kabul edildi.

           GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : 2015 Yılı Hibe Programlarına başvurular için yetkilendirme yapılmasının görüşülmesi. belediye başkanı Sayın Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

           GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ: Yeni Mescit in Apa Mahallesinden ayrılma talebinin görüşülmesi. Yeni Mescit’in Apa Mahallesinden ayrılarak tekrar  Mahalle olması oybirliği ile kabul edildi.

           GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Eski Halk evi binasının restorasyon çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

           GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Buğday Pazarı yapımı için Belediye Döner sermaye saymanlığınca yönetim kurulu oluşturulmasının görüşülmesi. Buğday pazarının yapımı ile ilgili işlerin takibi  için Encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ  MADDESİ :            Belediyemiz, Yenimahalle , M29-C-17-C-3A, M29-C-17-C-3B, M29-C-17-C-3C, M29-C-17-C-3D, M29-C-18-D-4A, M29-C-18-D-4B, M29-C-18-D-4C, M29-C-18-D-4D, M29-C-18-D-3A, M29-C-18-D-3B, M29-C-18-D-3C, M29-C-18-D-3D imar paftalarına isabet eden, mülkiyeti Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’ ye ait 845 ada 1 parsel ve 843 ada 1 parsel nolu taşınmazlarda bulunan Entegre Sanayi Tesis Alanı İçin yapı yaklaşma mesafesinin 30 m’ ye düşürülmesi talebi; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanmasına, 5216 sayılı büyükşehir kanununa istinaden büyükşehir belediye meclisince onayı sonrası askı işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ Dilek ve temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

            GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Öznur TAŞDELEN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem