Cuma
Çok Bulutlu
7°C | 14°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
3°C | 7°C
Pazar
Karla Karışık Yağmur
3°C | 7°C

02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 02/06/2015
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

 

İzinli Üyeler

 

Enver GÜDÜL-Sabri SARILAR-Harun Reşat ERSÖZ-Öznur TAŞDELEN –Sait TUTUMLU

 

M E C L İ S  K A R A R   H Ü L A S A S I  

*************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 29.05.2015 tarih ve 2015/52-3131 sayılı çağrı pusulası üzerine 02.06.2015 Salı günü saat: 10.00 da Belediyemiz Karkın Mahallesi Eski Belediye Binası  toplantı salonunda 6. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

 Meclis Üyelerinden Enver GÜDÜL, Sabri SARILAR, Harun Reşat ERSÖZ, Öznur

TAŞDELEN ve Sait TUTUMLU’nun Başkanlık Makamına vermiş oldukları mazeret dilekçelerine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ : Karkın Mahallesinde bulunan parsellerin  devir işlemleri, YİKOP ve Belediyemiz ortaklığında yapılması planlanan 16 derslik lise inşaatı yapımı, Belediyemiz İzzetbey Mahallesindeki sokakların dar olması sebebi ile yolların genişletilmesi için protokol yapılması ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün İmar Plan Tadilatının gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ : 2014 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi. 2014 Yılı Kesin hesabı oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : Buğday Pazarı Yapımının görüşülmesi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun kapsamında doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımının yapılabilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesini teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Mahalle sınır tespit taleplerinin görüşülmesi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.05.2015 tarih ve 20195 sayılı yazısına istinaden İlçe ve  Mahalle sınırlarının onaylanması talebi İmar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Kocaerler Ltd.Şti. ye ait İmar Plan Tadilat teklifinin görüşülmesi. İmar Komisyonumuzun 25.05.2015 tarihli uygun kararı ve 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanmasına, 5216 sayılı büyükşehir kanununa istinaden büyükşehir belediye meclisince onayı sonrası askı işlemlerinin yapılmasına oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Hasan Hüseyin ATÇI(Hasan Hüseyin Oğlu) nın dilekçesinin görüşülmesi. 358 Ada 1 parselin hak sahibi Hasan Hüseyin ATÇI’ya (Hasan Hüseyin Oğlu) 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

 

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi (Ali oğlu)H.Hüseyin ATCI’nın dilekçesinin görüşülmesi. 363 Ada 4 parselin hak sahibi Hasan Hüseyin ATÇI’ya (Ali Oğlu) 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Ali İhsan ATCI’nın Dilekçesinin görüşülmesi. 349 Ada 2 parselin hak sahibi Ali İhsan ATÇI’ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

 

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Mustafa ATCI’nın dilekçesinin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 351 ada 1 parselin hak sahibi Mustafa ATÇI’ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Ramazan ATCI’nın dilekçesinin görüşülmesi. 356 Ada 3 parselin hak sahibi Ramazan ATÇI’ya  442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

 

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Hüseyin BORUCU’nun dilekçesinin görüşülmesi. 357 Ada 3 parselin hak sahibi Hüseyin BORUCU’ya  442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ: Dedemoğlu Mahallesi Mustafa BORUCU nun dilekçesinin görüşülmesi. 356 Ada 1 parselin hak sahibi Mustafa BORUCU’ya  442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi 

          

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Apa Mahallesi Adem YÖNET’in dilekçesinin görüşülmesi. Apa Mahallesi 125 ada 1 parselin Apa Belediyesinin 17.02.2014 tarih ve 7 sayılı encümen kararına istinaden güncel ve yasal alacaklarına karşılık olarak uzlaşılarak Adem YÖNET’e tapu devrinin yapılmasına, uzlaşma ve devir işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Karkın Mahallesinde bulunan parsellerin  devir işlemlerinin görüşülmesi. Karkın Mahallesi 342 Ada 1, 343 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 344 Ada 1,2,3,5,6,7,8,10 parsellerin belediyemiz adına bedelsiz veya gerektiğinde bedelli olarak devralınmasına, ilgili işlem ve tapu devirleri için belediye encümeninin yetkili kılınmasına oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ  MADDESİ :            YİKOP ve Belediyemiz ortaklığında yapılması planlanan 16 derslik lise inşaatı yapımının görüşülmesi. Belediyemiz ve Konya Valiliği arasında Protokol imzalanmasına, tüm işlemlerin yürütülmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanımıza yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi

 

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Belediyemiz İzzetbey Mahallesindeki sokakların dar olması sebebi ile yolların genişletilmesi için protokol yapılmasının görüşülmesi. tüm işlemlerin yürütülmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanımızın Yetkili kılınmasına oybirliği ile kabul edildi.  

 

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün İmar Plan Tadilatının görüşülmesi. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanmasına, 5216 sayılı büyükşehir kanununa istinaden büyükşehir belediye meclisince onayı sonrası askı işlemlerinin yapılmasına oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ Dilek ve temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

           

GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Ehliman TUNALI     

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014-2019 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem