Salı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
12°C | 18°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
12°C | 19°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 21°C

02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 02/05/2014
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                            

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr.Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-MehmetDEMİRASLAN-Sai TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

Sabri SARILAR

 

M E C L İ S  K A R A R   H Ü L A S A S I

*************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 29.04.2014 tarih ve2014/46-1213 sayılı çağrı pusulası üzerine 02.05.2014 Cuma  günü bugün saat: 09.00 de Belediye Meclis salonunda 3. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ : Gündemin Onbirinci Maddesinde bulunan Alibeyhüyüğü ve Yenisu Petrollerinin unvan değişiklikleri maddesinin içine Apa ve Dinek Belediye Petrollerinin unvan değişikliklerininde eklenmesi talebi oybirliği ile kabul edildi.

 Meclis üyelerinden Cafer BERBER : Belediyemiz sınırları içerisinde Mahallelerde bulunan İnşaatların yol ve kaldırım işgal ücreti olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. ve 97. maddesine istinaden gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Hüseyin OKKA : Belediyemiz İmar sınırları içerisinde bulunan Kamu yatırımlarının devamı amacı ile Ulu Caminin olduğu alanın bodrum katı Otopark olacak şekilde gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

  Başkan Dr. Mehmet OĞUZ : Çarşı Merkezinde Demiryolu geçiti olarak planlanan alt geçitlere ilişkin konunun yeniden değerlendirilmesi için meclis gündemine alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ: Yeni oluşturulacak Birimlerin görüşülmesi.

6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçe Statüsüne girmemiz nedeni ile 10.04.2014 Tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Belediye ve Bağlı Birlikleri Norm Kadro İlkeleri Yönetmeliğince” Sanayi ve Ticaret Bölgesi olmamız hasebiyle C-8 tablosuna dahil edilerek Norm Kadromuz da değişiklikler oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : Belediyemiz Yönetim Şekli Şemasının görüşülmesi . oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : Belediyemiz Saymanlığı 2013 Yılı  Kesin Hesabının görüşülmesi : Belediyemiz Saymanlığı 2013 Yılı  Kesin Hesabı oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Belediyemiz Norm Kadrosunun görüşülmesi.           10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı resmi gazete de yayımlanan norm kadro cetvelini teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Tam Zamanlı sözleşmeleri imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Tam zamanlı sözleşmeli Avukat çalıştırılmasının görüşülmesi. Oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırılmasının görüşülmesi. oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Kapanan Köylere Hizmet Götürme Birliği Personel devrinin görüşülmesi. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 07.01.2014 Tarih ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Sayılı “Genelge” de belirlenen 657 Sayılı Devlet Memurlarına ödenen ücretten 2.219.28.TL  maaş almalarını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : 6360 Sayılı Kanun gereği Belediyemize yeni bağlanan mahallelerde bulunan bazı bina, işletme,market,tarla ve arsaların belediyemiz şirketine kiralama işlemlerinin görüşülmesi. Oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Dinek, Alibeyhüyüğü, Yenisu ve Apa Mahallelerinde bulunan İşletmelerin unvan değişikliğinin görüşülmesi. Oybirliği ile karar verildi.

            GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ : ÇMK Meclis Üyeliklerine 5 Asil 5 Yedek üye ve Murakebe Heyetine 5 Asil 5 Yedek Üye seçiminin görüşülmesi. Oybirliği ile seçilmiş olup, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ :  ÇMK Başkanlığı Taahhüt alacakları isteğinin görüşülmesi.

Çiftçi Malları Koruma İçeriçumra Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve 2014-01/309 sayılı yazıları ÇMK Kurulunun kararına bırakıldı.

            GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Çaybaşı Mh. 767 ada 5 parselde bulunan Belediye hissesinin satış kararının görüşülmesi. Encümene yetki verilmesini teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ : Bakkalbaşı Mh. 100 ada 10 parselin satış kararının yeniden görüşülmesi. Belediyemiz tarafından başka amaçlarla kullanılabileceğinden 07.02.2014  Tarihli 2.Olağan Meclisin 2. gündem ile satış kararı verilen meclis kararının  iptal edilerek ilgili parselin satılmasının reddine oybirliği ile karar verildi.

            GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Parke, Kilitli Taş, Asfalt Kaplama ücretlerinin kaldırılması ve Tamir takibinin görüşülmesi. 24 evet oyuna karşılık 1 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : İzzetbey Mah. Hükümet Caddesi Orta Refüjün  kaldırılarak taşıt trafiğine açılmasının görüşülmesi. 6 ret oyuna karşılık 2 çekimser oy ve  16 evet oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ : İçeriçumra Mahallesi Karaman Caddesi ve Bozkır Yolu üzerinde bulunan Kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yerlerinin değiştirilmesini teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDUKUZUNCU MADDESİ : Belediyemiz sınırları içerisindeki   Mahallelerde bulunan İnşaatların yol ve kaldırım işgal ücreti olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. ve 97. maddesine istinaden  m2 birim fiyatının 1 TL gün/m2 e olarak ücretlendirilmesini  teklif  etti. Teklif  oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİNCİ MADDESİ : Belediyemiz İmar sınırları içerisinde bulunan Kamu Yatırımlarının devamı amacı ile Ulu Caminin olduğu alanın bodrum katı Otopark olacak şekilde düzenlemesinin yapılması teklifi ihtisas komisyonlarından İmar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN YİRMİBİRİNCİ MADDESİ : Çarşı Merkezinde Demiryolu geçiti olarak planlanan alt geçitlere ilişkin konunun yeniden değerlendirilmesi. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YİRMİİKİNCİ MADDESİ : Dilek ve Temennilerden ibaret olup ;

            Meclis Üyelerinden Cafer BERBER,Ahmet ÇOBAN,Recep ÖĞÜTÇÜ,Mehmet YAVUZ, Nebi TOPAL, Halit KARAASLAN, Sedat ÇELİK ve Bekir ALAGÖZ dilek, temenni ve bilgi taleplerinde bulunmuşlar gerekli cevaplar her birine ayrı ayrı verilmiştir.  

            GÜNDEMİN YİRMİÜÇÜNCÜ MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup Meclis Başkanı Dr.Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Öznur TAŞDELEN

Meclis Başkanı                                    Katip Üye                           Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem