Cuma
Çok Bulutlu
7°C | 14°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
3°C | 7°C
Pazar
Karla Karışık Yağmur
3°C | 7°C

01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Karar Tarihi 01/09/2015
Karar No
Müdürlük / Birim

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Osman CAN-AhmetALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Sabri SARILAR-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

İlyas TOPBAŞ

İzinli Üyeler

 

Ahmet ÇOBAN-Bekir ALAGÖZ-Cafer BERBER

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 27.08.2015 tarih ve 2015/71-4846 sayılı çağrı pusulası üzerine 01.09.2015 Salı günü saat: 10.00 da Belediyemiz Arıkören Mahallesi Eski Belediye Hizmet Binası   toplantı salonunda 9. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

            Meclis Üyelerinden Ahmet ÇOBAN, Bekir ALAGÖZ ve Cafer BERBER’in  Başkanlık Makamına vermiş oldukları mazeret dilekçesine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ : Kaymakamlık Makamının 1411 sayılı Kamu Binalarının Depreme Dayanıklılık Etüdü ve Mahir SERT isimli vatandaşın Ticari Reklam İzin Belgesi alma talep dilekçesinin gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİ : Kısmi Zamanlı Veteriner çalıştırılmasının görüşülmesi.

Kısmi Zamanlı Veteriner olarak çalıştırılmasına karar verilen Rıfat AKINCI ile kısmi zamanlı Veteriner çalıştırma sözleşmesi imzalanmasına, ücretinin (1.122,71.) TL olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : Yenimescit Mahallesinin sınırlarının belirlenmesinin görüşülmesi. 

6360 Sayılı yasa ile son bulan ve 03.03.2015 tarihli 3.Olağan Meclisin 12 Gündem Maddesi ile kurulmasına karar verilen Yeni Mescit Mahallesinin sınırı olarak; Kadastronun belirlediği sınırlar olarak  belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ: Mustafa ÖZAYDIN’a ait Sözleşme uzatılması dilekçesinin görüşülmesi. Kiracıya diğer kiracılara verilen süreden daha az süre verildiği ve kiracının mevcut ahırının kamulaştırılması nedeni ile mağdur olduğu durumları gözetilerek kira müddetin 1 yıl uzatılması oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Mehmet BÜYÜKESEN’e ait Sözleşme uzatılması dilekçesinin görüşülmesi. 21.11.2014 tarihli kira sözleşmesine konu alacakları ödemek kaydı ile Kira müddetinin 1 yıl uzatılması, mevcut kira bedelinin 2 katına çıkartılarak yeni kira sözleşmesinin imzalanması ve sözleşme şartlarının yerine getirildiği tarihten itibaren önceki 21.11.2014 tarihli sözleşme şartlarına geri dönülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Mithat BÜYÜKESEN’e ait Sözleşme uzatılması dilekçesinin görüşülmesi. 21.11.2014 tarihli kira sözleşmesine konu alacakları ödemek kaydı ile Kira müddetinin 1 yıl uzatılması, mevcut kira bedelinin 2 katına çıkartılarak yeni kira sözleşmesinin imzalanması ve sözleşme şartlarının yerine getirildiği tarihten itibaren önceki 21.11.2014 tarihli sözleşme şartlarına geri dönülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : Metin ÇINAR’a ait Sözleşme uzatılması dilekçesinin görüşülmesi. 18.11.2014 tarihli kira sözleşmesine konu alacakları ödemek kaydı ile Kira müddetinin 1 yıl uzatılması, mevcut kira bedelinin 2 katına çıkartılarak yeni kira sözleşmesinin imzalanması ve sözleşme şartlarının yerine getirildiği tarihten itibaren önceki 18.11.2014 tarihli sözleşme şartlarına geri dönülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Mesut KORKMAZ’ın Kira Kontratı dilekçesinin görüşülmesi İPARD proje işlemlerine başvuru yapmak üzere tarafından imzalanan kira kontratının Saf Süt Hayvancılık Tırım Gıda İnşaat Oto San . ve Tic. Ltd.Şti. adına düzenlenmesi talebi oybirliği ile reddedildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Konya Biyogaz Elek.Üret.A.Ş. nin dilekçesinin görüşülmesi. 200 Dekar araziyi kiralama talebi meclisçe uygun görülmüş olup Kiralama işlemlerinde Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ : İtfaiye Daire Başk. Arsa Tahsisi düzeltme kararının görüşülmesi. Belediyemiz parseli 1010 ada 10 parsel olduğundan; 07.07.2015/13 gündemli Meclis Kararındaki amaç ve süre ile 1010 ada 10 parselin Konya Büyükşehir Belediyesi’ ne tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Küçükköy Mh. İsmail BÜLÜÇ’ün  talebinin görüşülmesi. Küçükköy Mahallesi 232 Ada 3 parselin hak sahibi İsmail BÜLÜÇ’ e 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN OİKİNCİ MADDESİ  : Bakkalbaşı Mh. 110 ada 7 parsele ait imar plan tadilatının görüşülmesi. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanması, 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa istinaden Büyükşehir Belediye Meclisince onay sonrası askı işlemlerinin yapılması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Toprak Reformu Kapsamında yapılan Köy yerleşim parsellerinde Hayvancılık tesisi yapılmasının görüşülmesi. Köy Yerleşim Planı hazırlanan  Taşağıl, Uzunkuyu ve Üçhüyük  Mahallelerinde mesken sahası olarak planlanan alanlarda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda tarımsal amaçlı yapı ya da yapılar yapılabilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Kaymakamlık Makamının 1411 sayılı Kamu Binalarının Depreme Dayanıklılık Etüdü Yazısının görüşülmesi.

Kamu Binalarının Depreme Dayanıklılık Raporu, Donatı röntgen analizi, Beton basınç analizi ve  zemin etüt raporları vb. iş ve işlemlerin düzenlenmesi kapsamında ödenecek ücretler hakkında ödeme yapılıp yapılmaması hususunda Belediye Başkanımız Dr. Mehmet OĞUZ’ a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ : Mahir SERT isimli vatandaşın Ticari Reklam İzin Belgesi alma talep dilekçesinin görüşülmesi.

Bütçe Tarife Komisyonuna sevk edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Dilek ve temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan var mı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ: Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 


Dr. Mehmet OĞUZ                                     Öznur TAŞDELEN                Ehliman TUNALI

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                         Yedek Katip Üye

Belediye Başkanı

DİĞER KARARLAR
 • 05 Aralık

  05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.12.2014 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/12/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Kasım

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.11.2014 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/11/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Ekim

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 08.10.2014 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 08/10/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.09.2014 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/09/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM

  04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Konu 04.08.2014 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM
  Karar Tarihi 04/08/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Temmuz

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.07.2014 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/07/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.06.2014 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.05.2014 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/05/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

  04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.04.2014 GÜNÜ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/04/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.02.2014 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/02/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Ocak

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.01.2014 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/01/2014
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.12.2015 GÜNÜ 12. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Kasım

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.11.2015 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/11/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Ekim

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.10.2015 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/10/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

   01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.09.2015 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ağustos

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.08.2015 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/08/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Temmuz

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.07.2015 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/07/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Haziran

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.06.2015 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/06/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Mayıs

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.05.2015 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/05/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.04.2015 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/04/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.03.2015 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/03/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Şubat

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.02.2015 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/02/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2015 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2015
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.11.2016 GÜNÜ 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 04.10.2016 GÜNÜ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 04/10/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 06.09.2016 GÜNÜ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 06/09/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 02.08.2016 GÜNÜ 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 02/08/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 12 Temmuz

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 12.07.2016 GÜNÜ 7. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 12/07/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 07.06.2016 GÜNÜ 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 07/06/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 03.05.2016 GÜNÜ 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 03/05/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.04.2016 GÜNÜ 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/04/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 01/03/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  02.02.2016 GÜNÜ 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No 2016/8-723
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

  05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Konu 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
  Karar Tarihi 05/01/2016
  Karar No 2015/96-7731
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2014-2019 Çumra Belediyesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Bilgi İşlem