VERGİ TAKVİMİ
   Emlak Vergisi   1.Taksit
  2.Taksit
  Son Ödeme Tarihi - 31 Mayıs
  Son Ödeme Tarihi - 30 Kasım
   Çevre Temizlik Vergisi   1.Taksit
  2.Taksit
  Son Ödeme Tarihi - 31 Mayıs
  Son Ödeme Tarihi - 30 Kasım
   İlan Reklam Vergisi   1.Taksit
  2.Taksit
  Son Ödeme Tarihi - 31Mayıs
  Son Ödeme Tarihi - 30Kasım
   Eğlence Vergisi     Her Ayın 20'sinde Peşin Ödenir
Banka Hesap Bilgileri (IBAN):
Halk Bankası: TR350001200951700007000001