Ümmügülsüm Asma ve Hissedarlarına ait Yapı Teknik Raporu

Ümmügülsüm Asma ve Hissedarlarına ait Yapı Teknik Raporu

Büyükaşlama Mahallesi Ümmügülsüm Asma ve Hissedarlarına ait Metruk Binanın Teknik Rapor ve Vatandaşa Tebliğ Yazısı